Blog

Probleem van de week 08/24/2015

logaritma ile denklem

Probleem van de week 08/24/2015

Los een vergelijking met logaritmes. Controleer UMS oplossing volgende week.

Read more
אי שוויון אלגברית

Probleem van de week 08/15/2015

Los een geavanceerde algebraïsche ongelijkheid. Controleer UMS oplossing volgende week.

Read more
פירוק לגורמים של פולינום

Probleem van de week 08/08/2015

Los probleem van factorisatie van een polynoom. Controleer UMS oplossing volgende week.

Read more

Oefen en los uw wiskunde huiswerk nu op!